ΒΙΝΤΕΟ

“Το βλογημένο το μαντρί” – Φώτης Κόντογλου
Θεατρική παράσταση

Η Πεποικιλμένη – Αλ. Παπαδιαμάντης (Απόσπασμα 5)

Η Πεποικιλμένη – Αλ. Παπαδιαμάντης (Απόσπασμα 4)

Η Πεποικιλμένη – Αλ. Παπαδιαμάντης (Απόσπασμα 3)

Η Πεποικιλμένη – Αλ. Παπαδιαμάντης (Απόσπασμα 2)

Η Πεποικιλμένη – Αλ. Παπαδιαμάντης (Απόσπασμα 1)

“Χαμένα χρόνια” – Ιωάννης Πολέμης
Τραγούδι

“Το σπίτι που γεννήθηκα” – Κωστής Παλαμάς
Τραγούδι

“Συγκίνηση σε κέντρο” – Κούλης Αλέπης
Τραγούδι

“Σελήνη” [Ξόμπλια του φεγγαριού] – Γεώργιος Αθάνας  Τραγούδι

“Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος” – Οδυσσέας Ελύτης  Τραγούδι

“Πατινάδα” – Αργύρης Εφταλιώτης
Τραγούδι

“Παραμύθι” – Ιωάννης Πολέμης
Τραγούδι

“Ο πράσινος κήπος” – Νικηφόρος Βρεττάκος
Τραγούδι

“Ο Μπαταριάς” – Μιλτιάδης Μαλακάσης
Τραγούδι

“Ο Μικρός Χριστός”/ «Η Μπάμπω» – Γεώργιος Αθάνας  Τραγούδι

“Λησμονημένο Παραμύθι” – Παύλος Νιρβάνας  Τραγούδι

“Η προσευχή του ταπεινού” – Ζαχαρίας Παπαντωνίου  Τραγούδι

“Η ημέρα της λαμπρής” – Διονύσιος Σολωμός (μέρος Β’ λήξη)  Τραγούδι

“Η ημέρα της λαμπρής” – Διονύσιος Σολωμός (μέρος Α’ έναρξη)  Τραγούδι

“Επιστροφή στο βουνό” – Νικηφόρος Βρεττάκος   Τραγούδι

“Εικόν’ αχειροποίητη” – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  Τραγούδι

“Αηδόνι” – Αθανάσιος Χριστόπουλος
Τραγούδι

“Απόψε πως σιγούν” – Μαρία Πολυδούρη
Τραγούδι

“Απ’ τις παραλλαγές στο θέμα μιας Ντόινας” – Γιάννης Ρίτσος  Τραγούδι

Τσικνοπέμπτη 2016
στη Βαρβάκειο με τον Λάκη Χαλκιά

“Αναπεσων”
Εκλογή Ψαλμού

“Δίκασον Κύριε”
Εκλογή Ψαλμού

“Σινά”
Τραγούδι

“Ανάμεσα τρεις θάλασσες”
Τραγούδι

“Εσείς πουλιά μ’ πιτούμενα”
Τραγούδι

“Σήντας εθεμελιώνανε”
Τραγούδι

“Η βρύση των Πεγιωτισσών”
Τραγούδι

“Σημαίνει ο ουρανός κι η γη”
Τραγούδι

“Ως και τα παραθύρια σου”
Τραγούδι

“Καλώς ανταμωθήκαμε”
Τραγούδι

“Για έφεξε για χάραξε”
Τραγούδι

“Δεν είν’ αυγή να σηκωθώ”
Τραγούδι

“Παραμυθιών Παραμυθία”
Θεατρικό

“Παραμυθιών Παραμυθία”
Trailer Θεατρικού

“ΤΑ ΛΑΛΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΝΥΧΤΑΣ”
Trailer Θεατρικού

“Χαίρε Παντάνασσα”
Απόσπασμα Θ. Φωκαέως

“Λαθών ετέχθης”
Τροπάριο Χριστουγέννων

“Αλληλούια”
Ήχος Πρώτος (Σ. Καρά)

“Απεγράφετο ποτέ”
Απολυτίκιο

“Επεσκέψατο ημάς”
Εξαποστειλάριον Χριστουγέννων