Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Ο Όμιλος Ελληνικών Τεχνών ιδρύθηκε από καλλιτέχνες που εργάζονται στις ελληνικές παραδοσιακές καλές τέχνες. Πρωτεργάτες του Ομίλου είναι ο Τάσος Φωτόπουλος και ο Χαράλαμπος Γιαννόπουλος, μαθητές και επί δεκαετίες αμεσότεροι συνεργάτες του Σίμωνα Καρά, ονομαστού λαογράφου, μουσικού και μουσικολόγου που άνοιξε νέους ορίζοντες στην παραδοσιακή ελληνική μουσική.

Με το Σίμωνα Καρά συνεργάστηκαν επί δεκαετίες σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα τη Σχολή του, την οποία διεύθυναν με μεγάλη επιτυχία και μετά το θάνατο του, μέχρι την αποχώρησή τους και τη δημιουργία του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών.

Ο Όμιλος έχει σκοπό τη διαφύλαξη και μετάδοση της ελληνικής παράδοσης στην τέχνη σε κάθε της έκφραση, με τη βαθιά γνώση πως αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτισμικής και εθνικής μας συνείδησης και κληρονομιάς.

Κάθε καλλιτέχνης έχει καθήκον να εμφανίζει ανόθευτη την τέχνη του στο κοινό με κάθε πρόσφορο μέσο (βιβλία, συναυλίες, εκθέσεις, CD κλπ.) και να την μεταδίδει σε μαθητές του μέσω της Σχολής του Ομίλου Ελληνικών Τεχνών.

Ως σήμερα έχουν δημιουργηθεί τμήματα Δημοτικού Τραγουδιού, Εκκλησιαστικής Βυζαντινής Μουσικής, θεωρίας της Ελληνικής Μουσικής, θεωρίας και πρακτικής των Παραδοσιακών Μουσικών Οργάνων, Οργανοκατασκευής, Αγιογραφίας, Ψηφιδογραφίας, Μουσικής Παλαιογραφίας, Ελληνικής γλώσσας και Ερμηνευτικής της Εκκλησιαστικής Ποίησης.