ΒΙΝΤΕΟ

“Χαμένα χρόνια” – Ιωάννης Πολέμης
Τραγούδι

“Το σπίτι που γεννήθηκα” – Κωστής Παλαμάς
Τραγούδι

“Συγκίνηση σε κέντρο” – Κούλης Αλέπης
Τραγούδι

“Σελήνη” [Ξόμπλια του φεγγαριού] – Γεώργιος Αθάνας  Τραγούδι

“Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος” – Οδυσσέας Ελύτης  Τραγούδι

Τσικνοπέμπτη 2016
στη Βαρβάκειο με τον Λάκη Χαλκιά

“Πατινάδα” – Αργύρης Εφταλιώτης
Τραγούδι

“Παραμύθι” – Ιωάννης Πολέμης
Τραγούδι

“Αλληλούια”
Ήχος Πρώτος (Σ. Καρά)

“Ο πράσινος κήπος” – Νικηφόρος Βρεττάκος
Τραγούδι

“Ο Μπαταριάς” – Μιλτιάδης Μαλακάσης
Τραγούδι

“Ο Μικρός Χριστός”/ «Η Μπάμπω» – Γεώργιος Αθάνας  Τραγούδι

“Λησμονημένο Παραμύθι” – Παύλος Νιρβάνας  Τραγούδι

“Η προσευχή του ταπεινού” – Ζαχαρίας Παπαντωνίου  Τραγούδι

“Η ημέρα της λαμπρής” – Διονύσιος Σολωμός (μέρος Β’ λήξη)  Τραγούδι

“Η ημέρα της λαμπρής” – Διονύσιος Σολωμός (μέρος Α’ έναρξη)  Τραγούδι

“Επιστροφή στο βουνό” – Νικηφόρος Βρεττάκος   Τραγούδι

“Εικόν’ αχειροποίητη” – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης  Τραγούδι

“Αηδόνι” – Αθανάσιος Χριστόπουλος
Τραγούδι

“Απόψε πως σιγούν” – Μαρία Πολυδούρη
Τραγούδι

“Απ’ τις παραλλαγές στο θέμα μιας Ντόινας” – Γιάννης Ρίτσος  Τραγούδι