Το χόρευμα

Μελέτη της μουσικής που «υποκρύπτει» ένα από τα πολλά μεγάλα σημάδια – μελωδήματα της παλαιάς βυζαντινής μουσικής (σημάδια χειρονομίας).

Των σημαδιών αυτών η χρήση έχει παύσει στη νέα γραφή και οι μελωδίες τους (όταν αποτυπώνονται) είναι αναλυμένες.
Μελέτη μουσικολογική – ιστορική – συγκριτική χειρογράφων και μεταγραφών.

Για να δείτε και να κατεβάσετε την έρευνα, πατήστε εδώ.