Το Ελληνικό Σύστημα Μουσικής Γραφής

Αναδρομή στην βυζαντινή μουσική σημειογραφία από της ενάρξεως της μέχρι  την οριστική μεταβολή του μουσικού γραφικού συστήματος της ορθόδοξης  εκκλησιαστικής μουσικής.

 

Για να δείτε και να κατεβάσετε την έρευνα, πατήστε εδώ.