Οι Φωτογραφίες μας

Αυθεντικά παραδοσιακά τραγούδια της Ρόδου.

Στην Ρόδο υπάρχουν περισσότερα από σαράντα χωριά με διαφοροποιημένα ήθη και έθιμα. Όλα τα τραγούδια και οι πληροφορίες που δίνουμε σε αυτό το CD για τα δωδεκανησιακά τραγούδια και τους σκοπούς είναι βίωμα του διδασκάλου και επιμελητή της έκδοσης Γεώργιου Χατζηπέτρου και ως γόνου Συμιακής οικογένειας πέντε – από όσο γνωρίζουμε – γενεών μουσικών στην περιοχή αλλά και γιατί ο ίδιος τα έχει παίξει ως οργανοπαίχτης από τα μικρά του χρόνια σε πλήθος πανηγύρια, γάμους και χαρές. Είναι αυθεντικά και στο ποιητικό κείμενο και στη μουσική και στον τρόπο της έκφρασης.