Οι Φωτογραφίες μας

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα είναι κυρίως απογευματινά.

Η διάρκειά τους κατ’ έτος είναι από αρχές Οκτωβρίου έως τέλη Ιουνίου.

 

Πρόγραμμα για το έτος 2015-2016:

 

Βυζαντινή Μουσική – Δημοτικό Τραγούδι: Δευτέρα & Πέμπτη (18:00-22:00)
(λειτουργούν και πρωινά τμήματα (11:00-14:00), τηλεφωνήστε μας για να μάθετε περισσότερα)

 

Βυζαντινή Μουσική – Δημοτικό Τραγούδι (παιδικό τμήμα): Παρασκευή 18:00-22:00
(ηλικίες από 9 έως 15 ετών)

 

Αγιογραφία: Τρίτη & Τετάρτη 18:00-21:00

 

Μαθήματα ερμηνείας τροπαρίων της ορθόδοξης εκκλησίας (Γιάννης Πίππας)*: Κυριακή 12:00-12:45

Μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας/Κείμενα, Γραμματική, Συντακτικό (Γιάννης Πίππας): Κυριακή 13:00-13:45

 

Οργανοκατασκευή: Τρίτη 18:00-21:00 

 

Ηπειρώτικο και Πολυφωνικό Τραγούδι (Νότα Καλτσούνη): Τετάρτη 18:00-19:00

 

Παραδοσιακά Όργανα: ατομική διδασκαλία ή σε μικρό group σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται με τον διδάσκοντα.

 

 

 

*Τα μαθήματα ερμηνείας τροπαρίων είναι αυτοτελή και μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει χωρίς να απαιτείται συνεχής παρακολούθηση.