Οι Φωτογραφίες μας

"Ο ονομαστός και πολυγραφότατος μουσικοδιδάσκαλος Θ.Φωκαεύς σπούδασε την μουσικήν στον Γεώργιο τον Κρήτα και την Γ' Πατριαρχικήν μουσικήν σχολήν και διετέλεσεν πρωτοψάλτης στον Άγιον Δημήτριον (Κουρτουλούς) και τον Άγιον Νικόλαον (Γαλατά) απ' όπου παρητήθη και ησχολήθη μόνον με την διδασκαλίαν της Μουσικής. Πλούσιο το συγγραφικό του έργο (τρίτομος Ανθολογία - Αναστασιματάριον Π. Λαμπαδαρίου, καλοφωνικόν Ειρμολόγιον κτλ.) και το υπό επανέκδοσην θεωρητικό "ΚΡΗΠΙΣ", από την οποία έμαθαν την Ελληνικήν Μουσικήν χιλιάδες ελλήνων μουσικών. Την "Κρηπίδα", που με τόσα λίγα που αναφέρει εις αυτήν, μας δίδαξε τόσα πολλά στα κλασσικά πλέον μελουργήματά του. Αυτό λοιπόν, το μικρό σε όγκο, αλλά πλούσιο σε γνώσεις θεωρητικό του Φωκαέως, ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, το επανέκδωσεν με τα σύγχρονα μέσα, σαν ένα σπουδαίο έργο πολιτισμού, που με την εκλαΐκευσή του θα αποτελή, εις το παρόν και εις το διηνεκές, το πλέον εύχρηστον θεωρητικόν για την εκμάθησιν της Ελληνικής Μουσικής."

Μ. Χατζημάρκος
Αθήνα 11 Ιουλίου 2004

12.00€
Ποσότητα:

 

Το κόστος αντικαταβολής ενδεικτικά, για αποστολή σε όλη την Ελλάδα, είναι 4.20 ευρώ για ένα προϊόν και 0.80 ευρώ ακόμα για κάθε επιπλέον.